privacy policy

אנו חברת לוגהאוס בע”מ מחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו, במסגרת השימוש באתר או בפעילות שיווקית אחרת של החברה. אנו מקפידים תמיד לעבד מידע אישי באופן חשאי והוגן ונוהגים תמיד על פי חוק. אנו מתחייבים לשמור את המידע האישי שלך בצורה ראויה ומאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא להעביר את המידע האישי שלך לשום גורם מסחרי לצורך הפקת רווח כלכלי. ייתכן כי מידע זה יועבר לקבלני משנה של החברה בין אם לצורך אחזקת מערכות המידע של החברה או לקבלני משנה אחרים שאנו מפעילים. בעצם ההתקשרות עמנו, בין אם דרך פייסבוק או דרך אתר האינטרנט של חברת לוגהואס, או בכל דרך אחרת, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הינך רשאי להפסיק עמנו את הקשר ולדרוש שפרטיך האישיים לא ישמשו לפעילות שיווקית עתידית.

המידע שאוספת החברה הוא בעל שני מאפיינים: (1) מידע אנונימי ולא מזהה. מידע זה לא מאפשר את זיהוי המשתמש אלא רק נתונים טכניים וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך, מיקום גיאוגרפי המוגדר כברירת מחדל וכיו”ב.

(2) מידע אישי מזהה – מידע אישי שנאסף בהסכמתך על מנת שנוכל לקיים את הקשר עמך. מידע זה הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימוש באתר או בדף הפייסבוק של החברה, באמצעות טופס “יצירת קשר” לרבות שם מלא, מדינה, כתובת דואר אלקטרוני, נושא הפנייה וטקסט חופשי.

המידע שחברת לוגהואס אוספת באתר החברה והדף הפייסבוק נועד לספק צרכים ושימושים כגון: (א)לצורך ניתוח סטטיסטי של משתמשי האתר להתאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. (ב)שיפור חווית המשתמש (ג) כדי להשיב לבקשותיך ולשאלותיך (ד) על מנת לאפשר למשתמש לקבל עדכונים על מוצרים חדשים, שירותים והזדמנויות חדשות.

במידה ולא תרצה לקבל מאיתנו הודעות שיווקיות תוכל לעשות זאת בכל עת דרך שליחת אימייל לכתובת מטה עם ציון המילה הסר בכותרת המייל. במידה ותבקש שפרטיך יוסרו לצמיתות ממאגרי המידע של החברה תוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות מייל שכותרתו – ‘הסרו פרטיי האישיים’. בשני מקרים אלו תנקוט החברה במאמצים סבירים במטרה לשנות/למחוק פרטיך האישיים.

info@loghouse.co.il

שיתוף צד ג׳ בפרטים אישיים – לוגהאוס לא תשתף גורמים אחרים עם המידע האישי שלך מבלי לקבל את אישורך הרשמי. יחד עם זאת, במהלך העסקים הרגיל, נשתף חברות שאנו שוכרים את שירותיהן או את פעילותן במקצת מהמידע האישי. בכל המקרים שבהם אנו חולקים את המידע האישי שלך עם צד שלישי, איננו מתירים לו לשמור את המידע, לחשוף אותו או להשתמש בו עם אחרים אלא למטרת מתן השירותים שביקשנו ממנו לספק. אנו מצהירים בזאת שלא נמכור, נחליף או נפרסם את המידע האישי שלך, למעט במקרה של מכירת התאגיד, מיזוג, פירוק או רכישה.

במידה ושינוי מהותי ב’הצהרת עקרונות פרטיות’ זו יתקיים בעתיד, נתאר את כל השינויים המהותיים בחלק זה של ההצהרה. ההצהרה העדכנית תהיה זמינה בכל עת באתר האינטרנט של החברה. לנוחיותך תוכל לבקש שנעביר אליך במייל העתק עדכני של הצהרה זו.

במטרה להגן על המידע של החברה לרבות המידע האישי של לקוחותינו, אנו נעזרים בהגנות פיזיות כמו גם הגנות טכניות סבירות כדי להגן מפני אבדן, שימוש לרעה, גישה בלתי-מורשית, חשיפה, שינוי או הרס. כמו כן אנו מקפידים להגביל את הגישה למידע האישי למעט עובדים וקבלני משנה שצריכים נגישות למידע לשם ביצוע תפקידם.

מוטב לציין דף הפייסבוק ואתר האינטרנט של חברה עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט צד ג’. אין ביכולתנו לבדוק, לבקר או לנהל פלטפורמות חיצוניות אלו בהקשרי פרטיות.

.”בנוגע “עוגיות”: חברת לוגהאוס עשויה להשתמש ב”עוגיות” באתר האינטרנט שלה. מדובר בקבצי טקסט שאנו שמים בקובצי הדפדפן במחשב שלך כאשר אתה מבקר באתרינו. ה”עוגיות” עשויות להישמר בכונן הקשיח של המחשב שלך. המידע שאנו אוספים בעזרת ה”עוגיות” הוא מידע לא-אישי. תמיד תוכל לחסום את ה”עוגיות” שלנו, אם הדפדפן שלך מאפשר זאת, אך חלקים מסוימים של אתרי האינטרנט עשויים שלא לפעול כהלכה אם תעשה זאת.