איכות סביבה

כל מוצרי לוגהאוס עומדים בתקינת  PEFC, תקינה שמבטיחה כי חומר הגלם ממנו עשוי המוצר שאותו אתה עומד לרכוש עשוי מחומר גלם שמקורו ביערות שלהם תקן ניהול יערות בר קיימא.

בנוסף, לכל מבני הלוג תקינתISO 14001 ,תקינה שמבטיחה כי המוצר יוצר תוך התחשבות בצרכי הסביבה ובאיכות הסביבה, כמו הקפדה על שימוש בחומרי גלם ומחזור פסולת.