יחידות אירוח

יחידות אירוח

זקוק לחדר נוסף, חושב על הרחבת הבית, יחידות דיור בחצר הבית מבית לומן פינלנד משלבים פתרון פונקציונאלי, מהיר להתקנה, אסטטי ונוח. מבני העץ קיימים בשלל מידות החל מ 10.5 מ"ר. במידת הצורך ניתן להתקין את מבנה העץ כך שיהיה יביל או נייד.